Voor iedereen die een nieuwe manier van wonen en werken wil ontwerpen.

Slim leven

Omwonen is een slimme keus omdat we buiten bestaande kaders en regels denken. Je krijgt de mogelijkheid meerdere functies te combineren op één plek. Ruimte en voorzieningen zijn met anderen te delen als dat gewenst is.

Maximale flexibiliteit

Bij de start van een ontwerpproces is het uitgangspunt om zo min mogelijk vooraf te bepalen. We kiezen voor een organisch proces waarin de eindgebruiker mee ontwerpt.

Duurzaam

We kunnen er niet onderuit, en maar goed ook. Omwonen kiest voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen en hergebruik waar mogelijk. Duurzaam betekent voor ons ook flexibel bouwen en inrichten.

Het proces tot opleveren

view

Als er nieuwe Omwoon-locaties beschikbaar zijn melden wij dit in onze nieuwsbrief, op Facebook en op onze website.

mail

Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden per locatie organiseren wij infoavonden. Ben je aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je de uitnodiging hiervoor automatisch in je mailbox.

Voor het behalen van een goed resultaat starten we een ontwerpproces waarin eigenaren, investeerders, gemeenten en jullie als bewoners vanaf het begin nauw samenwerken.

Door de belangen van jou als eindgebruiker voorop te zetten opstaan unieke Omwoon-locaties.

Omwonen is geslaagd wanneer jullie je thuis voelen in je zelfbedachte leefomgeving.

Meer weten over Omwonen? Lees de FAQ of mail/bel ons.